• tradicionális vállalkozások

    Tradicionális vállalkozások

    Ez a hagyomány: vállalkozások

    A tradicionális vállalkozások mellékletünk cikkeiben azokról a cégekről és intézményekről írunk, amelyek évtizedek óta tevékenykednek a megyeszékhelyen, valamint régiónk városaiban és községeiben. Írásainkban megszólalnak a gazdasági életben meghatározó szerepet betöltő tulajdonosok, igazgatók és ügyvezetők.